mobilni toalet

Usluge postavljanja i održavanja

  • Transport mobilnih toaleta na dogovorenu lokaciju, u najkraćem mogućem roku
  • Priprema terena za njihovo postavljanje (raščišćavanje, poravnanje)
  • Redovno čišćenje i održavanje toaleta u periodu najma (najmanje jednom nedeljno, a po potrebi i češće)
  • Pranje toaleta
  • Dezinfekcija toaleta ekološkim biorazgradivim dezifisijensima i mirisima
  • Obezbeđivanje toalet papira
  • Odlaganje otpada na ekološki kontrolisane deponije

mobilni toaletimobilni toaletimobilni toaletimobilni toaletimobilni toaletimobilni toaletimobilni toaleti