mobilni toalet

O mobilnim toaletima

  • Predviđeni za mesta gde ne postoji priključenje na kanalizacionu mrežu
  • Kapacitet toaleta je 250 litara
  • Minimalna površina za postavljanje je 1 m, što ih čini pogodnim za postavljanje na malom prostoru
  • Imaju krov od specijalne plastike koja omogućava propuštanje i prikupljanje velike količine dnevne svetlosti, koja tokom noći isijava i osvetljava

mobilni toaletimobilni toaletimobilni toaletimobilni toaleti